LEISTER ผู้นำอุปกรณ์ลมร้อนจากสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับงานเชื่อมพลาสติก และการจ่ายความร้อนในอุตสาหกรรม 
LEISTER เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1949 โดยนาย KARL LEISTER เป็นผู้คิดค้นและผลิตเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งต่อมาได้ผลิตอุปกรณ์ลมร้อนสำหรับเชื่อมพลาสติกเป็นเครื่องแรกของโลกในปี 1954 
ปัจจุบัน อุปกรณ์ของเราใช้ในการเชื่อมพลาสติกสำหรับบ่อชุบโลหะ, การเชื่อมพลาสติก HDPE สำหรับอ่างเก็บน้ำ บ่อกุ้ง และ BIOGAS, การเชื่อมแผ่นกันซึมสำหรับหลังคาดาดฟ้า, การเชื่อมต่อผ้าใบและวัสดุไวนิลอิงค์เจท, รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ลมร้อนในขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม